TEAM është një MOOC i krijuar për të gjithë ata që janë të interesuar në bashkimin e praktikave të mësimdhënies dhe trajnimit.

Është projektuar nga një ekip i përbërë nga anëtarë të:

  • GIP FTLV - IP
  • Qendra CNAM Val de Loire
  • Laboratori ERCAE i Universitetit të Orléans

 

Ai diskuton se si të gjithë mund të:

  • Mësoni ose stërvituni si ekip, hapuni ndaj kësaj forme pune dhe ndërtoni ekipe efikase
  • Bashkëpunoni dhe bashkëpunoni, identifikojnë praktikat pedagogjike në fjalë, ulin vlerat e përcjella nga këto metoda
  • Analizoni praktikën tuaj dhe merrni një qëndrim reflektues, keni çelësa për të vëzhguar praktikën tuaj.
  • Mësoni nga njëri-tjetri me bashkëmoshatarët (edukimi i bashkëmoshatarëve), zbulimi i situatave të të nxënit nga bashkëmoshatarët, identifikimi i pikave të forta dhe kufizimet e modelit, vënia në dyshim e vendit të trajnerit.

Këto tema trajtohen përmes situatave pedagogjike nga mjedise të ndryshme profesionale.

Aktivitetet janë krijuar me synimin për të forcuar blerjet e lidhura me këtë MOOC dhe për të kontribuar në kërkime me laboratorin ERCAE.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Master videokonferencë me zoom