Print Friendly, PDF & Email

Përshkrim

Ky është një mësim shumë i plotë në bashkim.

Në fund të trajnimit, ju do të dini se si të bashkoni foljet më mirë dhe do të keni asimiluar se si funksionon bashkimi.

Paralajmërim: nuk do të mësoni të përdorni folje, thjesht për t'i bashkuar ato.

Në të vërtetë, metoda ime konsiston në njohjen e parë se si të kombinojmë gjithçka (sepse disa rregulla përsëriten), para se të mendoj për hollësitë e përdorimit të secilës ritëm.

Nuk po u drejtohem fillestarëve, por nxënësve që tashmë kanë një bazë në frëngjisht dhe që duan të ndalojnë së gabuari për shkak të mungesës së të kuptuarit të mënyrës se si funksionon gjuha.

Vlerat e kohërave, domethënë përdorimi i kohërave që keni mësuar të bashkoni në mënyrë të patëmetë, do të jenë tema e një trajnimi tjetër.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  15| Cili është mbulimi i sigurimit në kontekstin e një prove të mbikëqyrur? Çfarë ndodh nëse punonjësi ka një aksident në punë gjatë periudhës së provës të mbikëqyrur?