Akustika është e pranishme kudo në jetën tonë të përditshme dhe po merr vëmendje në rritje. Dëshironi të zbuloni bazat në një mënyrë inovative dhe argëtuese dhe ndoshta të merrni një sfidë?

Krijuar nga Universiteti Le Mans, si pjesë e Le Mans Acoustique, MOOC "Bazat e akustikës: zëri në të gjitha gjendjet e tij" bazohet në programin zyrtar të diplomës shkencore dhe mund të përdoret si mbështetje nga mësuesit. Nocionet bazë të programit do të vendosen në katër kapituj që kanë të bëjnë me nocionet e valës, frekuencës, kampionimit, etj.

Ky MOOC nuk është një MOOC me zë. Zëri është një pretekst për t'iu qasur akustikës.

Në këtë MOOC, ju mësoni duke parë video mësimore, duke zgjidhur ushtrime, duke kryer eksperimente dhe gjithashtu duke parë revistën javore MOOC. Për ta bërë MOOC argëtues dhe tërheqës, kursi do të bazohet në një fije të përbashkët e cila do të konsistojë në të mësuarit se si të modifikoni zërin tuaj fizikisht ose dixhitalisht.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Aktiviteti i pjesshëm: 100% mbulim në departamentet e prekura nga kufizimet shëndetësore