Trajnim falas Linkedin Learning deri në vitin 2025

Projektet shpesh dështojnë për shkak të mungesës së të kuptuarit të pritjeve të palëve të interesuara. Analiza e biznesit mund të ndihmojë në zgjidhjen e këtij problemi duke identifikuar dhe sqaruar këto kërkesa në fillim të projektit. Por analiza e biznesit nuk ka të bëjë vetëm me identifikimin e nevojave. Ai gjithashtu mund të ofrojë zgjidhje dhe të sigurojë zbatimin e qetë të iniciativave. Qëllimi i këtij kursi është të paraqesë bazat e analizës së biznesit. Ai shpjegon parimet e punës së një analisti biznesi, si dhe njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të përmbushur me sukses këtë rol. Trajneri shpjegon gjithashtu procesin e analizës së biznesit, i cili konsiston në vlerësimin e nevojave, identifikimin e palëve të interesuara, testimin, vlefshmërinë dhe vlerësimin përfundimtar. Çdo video shpjegon pse analiza e biznesit është efektive dhe si mund të përdoret për të optimizuar performancën organizative.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale→

LEXO  Biznesi juaj në Pilotimin Automatik me KLIKUESHTICS