Plani i komunikimit, fama dhe imazhi, revista komunale, faqe interneti, komunikimi i brendshëm, marrëdhëniet me shtypin, marketingu territorial, rrjetet sociale... përmes skanimit të mjeteve të ndryshme, ky Mooc ju sjell njohuritë dhe aftësitë thelbësore për të hedhur themelet e një strategjie komunikimi përshtatur me komunitetet.

Bazuar në misionet specifike të autoriteteve vendore (përmbushja, sa më afër qytetarëve, e misionit të shërbimit publik në të gjitha aspektet e jetës), çon edhe në reflektim mbi çështjet strategjike të komunikimit që sillet rreth trekëndëshit të zgjedhur/zyrtarë. /qytetarët.

Format

Ky Mooc ka gjashtë seanca. Çdo sesion përbëhet nga video të shkurtra, dëshmi nga profesionistë, pyetësorë dhe dokumente shoqëruese... si dhe një forum diskutimi që lejon shkëmbime ndërmjet pjesëmarrësve dhe ekipit mësimdhënës. Sesioni i pestë është pasuruar për të përmbushur kërkesat e nxënësve nga sesionet e mëparshme.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  A kam të drejtë të kërkoj nga mjeku i punës dosjen mjekësore të një punonjësi?