MOOC që do të zbuloni do t'ju lejojë në një mënyrë interaktive falë ushtrimeve lozonjare dhe nëpërmjet ilustrimeve dhe shembujve të njiheni me nocionet themelore të procedurës gjyqësore administrative.

Do të zbuloni karakteristikat e proceseve gjyqësore që dihen pak sepse merr pak mbulim mediatik… me përjashtim të episodeve të tilla si pandemia Covid-19 ku komentohen gjerësisht vendimet e gjykatave administrative dhe të Këshillit të Shtetit.

Ju do të vlerësoni kompleksitetin e një juridiksioni të shumëanshëm dhe me shumë detyra, i cili sigurisht që merret me mosmarrëveshje të ndryshme, të cilat ndonjëherë qytetarët nuk janë në dijeni se ato janë gjithashtu mosmarrëveshje administrative (siç është rasti me një pjesë të madhe të mosmarrëveshjeve sociale) dhe shtrihen edhe në misione këshillimore si p.sh. si ajo e Gjykatës së Audituesve kur nxjerr një raport ose të magjistratëve që marrin pjesë ose kryesojnë komisionet administrative.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Shuma SMIC 2021