Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

 • Kuptoni se çfarë është e nevojshme për arsimin bazë kompjuterik, në nivelin:
  • Kodimi i informacionit, strukturave dhe bazave të të dhënave.
  • Gjuhë programimi imperative dhe kanë një vizion përtej.
  • Algoritme teorike dhe operacionale.
  • Arkitekturat e makinerive, sistemet operative, rrjetet dhe subjektet e lidhura me to
 • Të ketë, nëpërmjet këtyre përmbajtjeve, njohuri teorike të shkencave kompjuterike përtej mësimit të thjeshtë të programimit.
 • Për të zbuluar problemet dhe lëndët kryesore të kësaj shkence formale të njëtrajtshme me ballinën teknologjike.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →