Ky trajnim synon një audiencë që dëshiron të marrë njohuritë bazë që rregullojnë veprimin shoqëror të kryer nga autoritetet vendore.

Kuptoni se si lindi dhe u zhvillua veprimi shoqëror; si e ka rikompozuar totalisht decentralizimi këtë sektor; si në vitet 2000, ligjet kryesore në lidhje me sektorët e ndryshëm të veprimit shoqëror shoqëruan ndryshime të mëdha shoqërore, si plakja e popullsisë, masivizimi dhe heterogjeniteti i problemeve të punësimit, transformimet e njësisë familjare, shfaqja e fenomeneve të emergjencës sociale. , modifikimin e marrjes parasysh nga autoritetet publike të vendit të njerëzve.

Si trazirat e mëdha legjislative të pesë viteve të fundit (ligji MAPTAM, ligji i Notre) kanë tronditur fushat tradicionale të kompetencës së autoriteteve vendore; se si më në fund, ndryshimet e mëdha në punë sot (globalizimi, dixhitali, energjia, tranzicionet mjedisore, etj.) na ftojnë të mendojmë për transformimet e veprimit shoqëror: këto janë sfidat e këtij seminari online.

Ai gjithashtu do të përpiqet të përshkruajë mekanizmat kryesorë që funksionojnë brenda këtyre politikave publike, si dhe rolin e aktorëve.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  14| A prodhohet një raport në fund të provës së mbikëqyrur?