Sot është një realitet, ne nuk shpenzojmë gjithë jetën tonë në një kompani.
Pra, kur lind momenti ose dëshira për të ndryshuar karrierën, lind pyetja e vlerësimit të kompetencës.
Ky është një hap i rëndësishëm kur doni të ndryshoni karrierën tuaj ose dëshironi të zhvilloni një projekt profesional.

Kështu që këtu janë këshilla të 7 për të vënë shanset në anën tuaj për të arritur vlerësimin e aftësive tuaja.

Pse të bëjmë një vlerësim të aftësive?

Një vlerësim i aftësive mund të bëhet në disa pika në jetën tuaj profesionale.
Në qoftë se ju thonë: "Unë kam qenë rreth punës sime dhe unë dëshiroj të shpëtuar rutinë." "Unë dua më shumë ekuilibër midis jetës sime profesionale dhe personale." Ose "Unë kam dëshirë të përcjellim dhe të ndryshojë karrierën a është kjo koha e duhur? "atëherë kërkohet vlerësimi i aftësive.
Sapo nuk mund t'i ktheni këto pyetje në veprime, vlerësimi i aftësive mund t'ju ndihmojë të shihni më qartë në lidhje me planin tuaj të karrierës.

Këshillë # 1: Bëni një bilanc në kohën e duhur

Bëni një bilanc të aftësive nuk mund të improvizoni, ju duhet të jepni 100%.
Për shembull, mund të zgjedhësh kohën e vitit kur aktiviteti yt është më pak intensiv.
Gjëja e rëndësishme është të kesh kohë për të menduar me kujdes dhe për të marrë një hap prapa në karrierën tënde.

Këshillë # 2: A është financuar raporti i aftësive tuaja

Një raport i aftësive kushton midis 1200 dhe 2000 euro.
Ju mund të financoni vetë, përdorni DIF tuaj (të drejtën individuale për trajnim) ose nëpërmjet Pôle Emploi.

Këshillë # 3: Zgjedhja e organizimit të duhur

Është gjithashtu e rëndësishme për të zgjedhur trupin që do të jetë përgjegjës për vlerësimin e aftësive tuaja duke e ditur se të dëgjuarit, profesionalizmi dhe kapaciteti sintezë janë thelbësore për mbështetjen e cilësisë.

Këshillë # 4: Të përgatitet mirë

Realizo vlerësimin e aftësive të tij është që të kthehemi në karrierën e tij dhe aftësitë që shkojnë me të.
Ju gjithashtu do të duhet të vlerësoni zonat që ju tërheqin pa ndonjë kufizim.

Këshillë # 5: Konsideroni pasojat

Kur ndryshoni punë apo edhe karrierë, kjo mund të ketë pasoja në shumë aspekte të jetës, veçanërisht nga pikëpamja familjare dhe ekonomike.
Prandaj, është e rëndësishme, sapo projekti të finalizohet, që të masë efektet që do të rezultojnë në një rikonstruksion profesional.

Këshillë # 6: Studioni Tregun

Qëllimi nuk është për të gjetur një punë të pasigurt dhe të paqëndrueshme, ne duhet të marrë kurse për të testuar zona dhe të shohim nëse kjo është një mënyrë të besueshme dhe të qëndrueshme.

Këshillë # 7: Theksoni aftësitë tuaja

Vlerësimi lejon, ndër të tjera, të vlerësojë aftësitë e tij. Pra, është mirë ta përdorni atë për atë kohë rrit aftësitë tuaja me punëdhënësit.
Një rekrutues mund të hezitojë kur bëhet fjalë për punësimin e një personi në rikualifikim, qëllimi është ta qetësoni atë dhe t'i tregoni atij se i keni të gjitha aftësitë e kërkuara që pozicioni të plotësohet.