I. FUSHA E ZBATIMIT T O DETYRIMIT TASS KALIMIT T SHALNDETSIS IN NPL VENDIN E PUNS
 Cila është leja e shëndetit?
 Cilat vende preken nga detyrimi i kalimit të shëndetit?
 Cili është orari për zbatimin e rregullave të kalimit të shëndetit?
 Cilët janë profesionistët e përfshirë në detyrimin për të paraqitur kartën e shëndetit?
 A do t'i nënshtrohen punonjësve nën moshën 18 vjeç detyrimi i lejes së shëndetit?
 A kanë personeli i restorantit vetëm me tarracë, apo vetëm nxjerrin ushqim, një leje shëndetësore?
 A zbatohen detyrimet e kalimit të shëndetit për restorantet kolektive?
 Çfarë synon udhëtimi në distanca të gjata?
 Në vendet ku qasja i nënshtrohet paraqitjes së kartës së shëndetit, a do të duhet të mbajnë punonjës një maskë?

II FUSHA E DETYRIMIT T IM IMUNIZIMIT NPL VENDIN E PUNS
 Cilat ndërmarrje dhe punonjës preken nga detyrimi i vaksinimit?
 Cili është orari i zgjedhur për detyrimin e vaksinimit?
 A janë planifikuar masa në departamentet jashtë shtetit ende në gjendje emergjente shëndetësore?
 Çfarë është një detyrë e njëhershme?

III. KUSHTET E APLIKIMIT N IN KOMPANI
 A duhet marrë masa për integrimin e dispozitave të veçanta në rregulloret e brendshme?
 Kush do të jetë në gjendje të kontrollojë dokumentet mbështetëse të klientëve, prezantimi i të cilëve kërkohet me ligj?