Në këtë tutorial falas për excel, në video, për fillestarët ne do të kuptojmë dhe mësojmë se si të përdorin Funksioni i kërkimit sur Lë pas, një nga funksionet më të dobishme në këtë program.
Ky funksion do t'ju lejojë të kryeni kërkimet vertikale në një grup.