Ce udhëzues falas për video shpjegon në detaje pse ndonjëherë është e nevojshme ngrini një qelizë gjatë një llogaritjeje dhe si ta bëjmë atë në Microsoft Excel.

Ju gjithashtu do të zbuloni një hile për të kopjuar një formulëPër emërtoni një qelizë në mënyrë që ta ngrini atë (dhe kështu shmangni dollarët) dhe a opsioni i rritjes shpesh te dobishme.

Cette video falas është pjesë e kursit të plotë “Excel: Zotërimi i bazave - Ushtrime dhe përgjigje”.
Një gjuhë e thjeshtë dhe e qartë është e arritshme për të gjithë.
Unë mbetem në dispozicion në sallë pritjeje për ndihmë të ndërsjellë për t'iu përgjigjur çdo pyetjeje që mund të keni në lidhje me këtë kurs.