Bëhuni një përdorues i Excel Power për strukturimin e të dhënave

Do të mësoni të zotëroni funksionet e avancuara:

- Formatimi, klasifikimi

- Organizimi i të dhënave të papërpunuara

- Formatimi i kushtëzuar

- Operatori logjik IF, AND, OR

- Funksioni i kërkimit Kërkoni, Gjeni, STXT

- Krijimi i funksionit personal me VBA

- Zotërimi i tavolinave kryq dinamike ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →