në këtë tutorial falas, do të zbuloni 2 metoda për krijoni një legjendë kur përdorni grupe ikonashformatimi i kushtëzuar.

 

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Sinjalizuesi: asnjë mbrojtje e punonjësve në mungesë të sjelljes së keqe nga ana e punëdhënësit