Kursi ofron përgjigje për pyetjet e ndryshme që mund të bëhen kur kërkoni të financoni një inovacion:

  • Si funksionon financimi i inovacionit?
  • Cilët janë aktorët e këtij profesioni dhe çfarë ndikimesh ushtrojnë në projektet dhe zhvillimin e tyre? Si e kuptojnë ata rrezikun?
  • Si vlerësohen projektet inovative?
  • Çfarë qeverisjeje është e përshtatshme për kompaninë inovative?

Përshkrim

Ky MOOC i dedikohet financimit të inovacionit, një çështje madhore, sepse pa kapital, një ide, sado novatore të jetë, nuk mund të zhvillohet. Ai diskuton se si funksionon, por edhe specifikat e tij, lojtarët e tij, si dhe qeverisja e kompanive inovative.

Kursi ofron një qasje praktike, por edhe një reflektim. Ju do të jeni në gjendje të zbuloni shumë dëshmi nga profesionistë, duke lejuar që videot e kursit të ilustrohen me reagime.