Objektivi kryesor i lëndës është të njohë studentët me natyrën e veçantë të objekteve politike duke propozuar një fjalor, mjete dhe metoda për identifikimin, emërtimin, klasifikimin dhe parashikimin e dukurive politike.

Duke u nisur nga nocioni i pushtetit, do t'ju ekspozohen konceptet kyçe të Shkencave Politike: demokracia, regjimi, politika, ideologjia etj.

Ndërsa modulet përparojnë, një leksik krijohet dhe punohet me ju. Në fund të këtij kursi, ju do të keni fituar një terminologji specifike për këtë disiplinë dhe do të mashtroni me këto koncepte. Do të jeni më rehat në deshifrimin e lajmeve dhe në formulimin e ideve tuaja.

Profesorët do të ndajnë rregullisht njohuritë dhe analizat e tyre. Videot përmbajnë gjithashtu disa diagrame për ta bërë mësimin më dinamik.

Gjithashtu do të keni mundësinë të testoni njohuritë tuaja nëpërmjet kuizeve dhe ushtrimeve të ndryshme.

LAJME: Këtë vit do të shohim se si pushteti, ushtrimi dhe shpërndarja e tij janë ndikuar nga pandemia COVID 19.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Renditja e një gazete me Word