Videot e ndryshme të trajnimit të ofruara nga Z. Rossetti Stéphane janë të një cilësie të shkëlqyeshme. Një numër rastesh praktike paraqiten në detaje. Duke e ndjekur atë në YouTube jeni i sigurt se do të mësoni shumë dhe do të zhvilloni aftësitë tuaja shumë shpejt.

Kryeni një sondazh ose anketë promovuese për të mbledhur përgjigje të sakta dhe të udhëzuara përmes fushave të formularit si kutitë e kontrollit. Në këtë trajnim realizojmë një postë promocionale të një kompanie për të komunikuar në dyer të hapura. Një kupon dinamik përgjigjeje lejon kompaninë lëshuese të inkurajojë marrësit që thjesht të marrin pjesë në sondazh. Listat zbritëse të zgjedhjeve si dhe kutitë e zgjedhjes ofrojnë përgjigje të sakta për të lehtësuar… 

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →