Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • kuptoni sfidat e tranzicionit ekologjik, ekonomik, energjetik dhe social dhe zbatojini ato në realitetet e territorit tuaj,
  • të ndërtojë një udhërrëfyes të drejtuar nga tranzicioni,
  • krijoni një rrjet leximi për të rishikuar projektet tuaja në lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm,
  •  përmirësoni projektet tuaja duke marrë frymëzim nga zgjidhje konkrete dhe inovative.

Përshkrim

Paralajmërimet nga shkencëtarët janë formale: sfidat aktuale (pabarazitë, klima, biodiversiteti, etj.) janë kolosale. Të gjithë e dimë: modeli ynë i zhvillimit është në krizë dhe po gjeneron krizën aktuale ekologjike. Duhet ta transformojmë.

Ne jemi të bindur se është e mundur të përballemi me këto sfida në nivel territorial dhe se autoritetet vendore janë aktorët kryesorë në tranzicion. Kështu, ky kurs ju fton të eksploroni çështjet e tranzicioneve ekologjike, ekonomike, energjetike dhe sociale në territore - duke marrë shembull nga përvojat.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →