Cili është vendi i gruas sot në zonat rurale? Si janë të organizuar lojtarët në lidhje me barazinë gjinore? Si mund të ndërtojnë gratë lirinë dhe aftësitë e tyre?

Ky Mooc i ofruar në 4 gjuhë (frëngjisht, anglisht, spanjisht, greqisht), ju bën të zbuloni format e ndryshme të investimit të grave për të ndërtuar dhe inovuar kolektivisht. Ai kontekstualizon praktikat në punë në krijimin e aktiviteteve, kolektiveve dhe vendosjen e njohurive që ndahen në të mësuarit gjatë gjithë jetës.

Bazuar në elemente nga shkencat njerëzore dhe sociale, ky Mooc ju ofron njohuri, metoda dhe mjete: për të promovuar zhvillimin e iniciativave, për të udhëhequr dinamikën pjesëmarrëse dhe për të krijuar risi sociale. Ajo ilustrohet nga shembuj konkretë të prodhuar kolektivisht nga anëtarët e projektit Evropian NetRaw.