Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • Kuptoni dhe përdorni disa ligje klasike të energjisë elektrike
  • Modeloni një situatë fizike
  • Zhvilloni teknika të llogaritjes automatike
  • Kuptoni dhe zbatoni metodën e zgjidhjes së problemeve "të hapura".
  • Përdorni mjetin kompjuterik për të simuluar një eksperiment dhe për të zgjidhur ekuacionet fizike

Përshkrim

Ky modul është i pari në një seri prej 5 modulesh. Kjo përgatitje në fizikë ju lejon të konsolidoni njohuritë tuaja dhe të përgatiteni për hyrjen në arsimin e lartë.

Lëreni veten të udhëhiqeni nga video që do t'ju çojnë nga elektroni, një grimcë elementare në elektricitet, te ligjet e funksionimit të një qarku të altoparlantëve, duke kaluar nëpër ligjet fizike që bëjnë të mundur parashikimin e funksionimit të një qarku.

Kjo do të jetë një mundësi për ju që të rishikoni nocionet thelbësore të programit të fizikës së shkollës së mesme, të fitoni aftësi të reja teorike dhe eksperimentale dhe të zhvilloni teknika të dobishme matematikore në fizikë.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →