Ky modul është i dyti në një seri prej 5 modulesh. Kjo përgatitje në fizikë ju lejon të konsolidoni njohuritë tuaja dhe të përgatiteni për hyrjen në arsimin e lartë.

Lëreni veten të udhëhiqeni nga videot që do t'ju njohin me ligjet e ndryshme të Njutonit në lidhje me forcat, energjinë dhe sasinë e lëvizjes.

Kjo do të jetë një mundësi për ju që të rishikoni nocionet thelbësore të mekanikës njutoniane nga programi i fizikës së shkollës së mesme, për të fituar aftësi të reja teorike dhe eksperimentale dhe për të zhvilluar teknika matematikore të dobishme në fizikë.

Gjithashtu do të praktikoni aktivitete shumë të rëndësishme në arsimin e lartë si zgjidhja e problemeve “të hapura” dhe zhvillimi i programeve kompjuterike në gjuhën Python.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Promovimi i sportit në vendin e punës: përjashtimi nga kontributet shoqërore të kodifikuar nga ligji i financimit të Sigurimeve Shoqërore 2021