Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

 • Kuptoni më mirë sistemin aktual politik belg dhe reformat e njëpasnjëshme shtetërore.
 • Përshkruani çështjet dhe problemet që përbëjnë lajmet në Belgjikë, në veçanti:
  • Pyetja e komunitetit,
  • Konsultimet sociale,
  • Vendi i gruas në shoqëri,
  • Marrëdhëniet kishë-shtet,
  • Menaxhimi i imigracionit.

Përshkrim

Falë videove të ekspertëve, hartave interaktive dhe afateve kohore dhe kuizeve të ndryshme, do të mësoni për ndërtimin e territorit, evolucionin e pushteteve, pyetjet gjuhësore dhe ekonomike ose marrëdhëniet e veçanta midis Belgjikës dhe Kongos.