Ushqim për punonjësit jashtë periudhës Covid-19

Kushtet e furnizimit me ushqim për punonjësit janë të ndryshme në varësi të faktit nëse kompania ka 50 të punësuar ose jo.

Kompania me të paktën 50 të punësuar

Në ndërmarrjet me të paktën 50 punonjës, ju duhet, pasi të jeni konsultuar me CSE, t'u siguroni punonjësve ambiente hotelierike:

e cila është e pajisur me një numër të mjaftueshëm ulësesh dhe tavolinash; e cila përfshin një rubinet me ujë të pijshëm, të freskët dhe të nxehtë, për 10 përdorues; dhe që ka një mjet për të ruajtur ose ngrirë ushqimin dhe pijet dhe një instalim për ringrohjen e vakteve.

Shtë e ndaluar të lejohen punëtorët të hanë vaktet e tyre në ambientet e caktuara për të punuar.

Mënyra të ndryshme ju lejojnë të përmbushni detyrimet tuaja: një kuzhinë ku punonjësit mund të hanë vaktet e tyre, por gjithashtu një mensë ose një tryezë brenda kompanisë, ose një restorant i kompanisë.

Kompania me më pak se 50 të punësuar

Nëse keni më pak se 50 të punësuar, detyrimi është më i lehtë. Ju duhet t'u siguroni punonjësve vetëm një vend ku ata mund të ushqehen në kushte të mira shëndetësore dhe sigurie (pastrim i rregullt, kosha mbeturinash, etj.). Kjo dhomë mund të pajiset në