Projektuar si një udhëtim nëpër kërkime, ky MOOC paraqet kërkimin në Francë në aspektet e tij të ndryshme dhe mundësitë profesionale të lidhura.

Në gjurmët e gazetares Caroline Béhague, ne do t'ju çojmë në katër "Destinacione": Shkenca dhe Teknologji, Shkenca Njerëzore dhe Sociale, Ligji dhe Ekonomia, Shëndetësia.
Në çdo destinacion, ne do të takojmë ata që e njohin më mirë ekosistemin e kërkimit dhe profesionet e tij: studiuesit dhe ekipet e tyre!
këto Intervista do të jetë një mundësi për të bërë pyetjet që na kanë besuar nxënësit e shkollave të mesme gjatë një sondazhi paraprak si: si të gjejmë frymëzim? A mund të kalojmë vite në të njëjtën temë? Çfarë duhet bërë kur nuk gjendet asgjë?
Adresimi i "ndalesave". tema ndërsektoriale (cilësitë e një studiuesi, përditshmëria e tij, laboratori kërkimor, botimi shkencor) do ta përfundojnë rrugëtimin.
Dhe nëse kërkimi ju tërheq, por keni pyetje në lidhje me kursin që duhet të ndiqni, drejtohuni te "Pikat e Orientimit" ku Eric Nöel, këshilltar udhëzues, do të sugjerojë mënyra për të ndërtoni dhe vërtetoni projektin tuaj profesional.