MOOC BiG - Hyrje në Bioinformatika dhe Mjekësia Gjenomike synon të trajtojë të gjitha aspektet bioinformatikë të nevojshme për prodhim et al 'interpretimi të dhëna nga sekuenca e xhiros së lartë (SHD) ose Sekuenca e gjeneratës së ardhshme (NGS) në një laborator të gjenetikë mjekësore me shembuj të sëmundje të rralla dheonkogjenetika.

Ky mësim hyrëse kryesisht synon profesionistët e shëndetësisë duke përdorur gjenomikën. Objektivi i tij është të sigurojë përmbajtje konkrete dhe të përshtatur për t'u mundësuar atyre të kuptojnë fazat e ndryshme të fenotipizimi në diagnozë dhe të ketë një sy kritik mbi analizat duke marrë parasysh kurthet dhe kufizimet e SHD.

Hidh le Publiku i gjerë ose nxënësit kureshtarë, objektivi është t'i ndërgjegjësojmë ata për një teknikë e cila zë një vend kryesor në diagnostikimin e sëmundjet gjenetike dhe në Sistemi shëndetësor francez.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  9 Shkurt 2021 Kalimet kolektive: një pajisje e re për lëvizshmërinë profesionale Transco është një pajisje që siguron trajnim për punonjësit në rikualifikim në zhvillimin e sektorëve të aktivitetit, kur ata janë të punësuar në sektorë në recesion.