• Çfarë është përpunimi i tekstit?
  • Cilat janë hapat që duhet të ndiqni për ta arritur këtë në mënyrë efektive?
  • Cilat janë tiparet e veçanta të WPS Writer?
  • Si e përdorni WPS për përpunim cilësor të tekstit?

Këto janë disa nga pyetjet për të cilat ky kurs do të japë përgjigje të sakta, falë një sekuence shpjegimesh dhe aktivitetesh progresive dhe të kuptueshme. Ideale për fillestarët ose ndërmjetësit që dëshirojnë të fitojnë autonomi në krijimin, hyrjen, formatimin dhe publikimin e dokumenteve të ndryshme...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →