Në një shumë e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë, ti do të mësosh:

  • çfarë është një kaloni përmes
  • Çfarë është menaxhimi i projektit dhe cilat janë të ndryshme fushat e dijes të cilat përfshijnë menaxhimin e projektit
  • Do të kuptoni një nga problemet më të mëdha të dështimi i planifikimit të projektit
  • Ju do të njihni karakteristikat kryesore të menaxhimit të projekti tradicional kundrejt menaxhimit të shkathët
  • Çfarë është manifest i shkathët dhe si të zhvillohet a mendësi e shkathët
  • Ne do të flasim për kornizën kryesore të menaxhimit të shkathët të projektit. Skrum
  • Pse të miratohet korniza Scrum dhe cilat janë ato përparësitë kryesore
  • Çfarë janë rolet kryesore në një ekip të Scrum dhe cilat janë ato përgjegjësitë
  • Ne do të shohim rolet e Përleshje MasterI Pronar i produktit et nga ekipi i…

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →