Qëllimi i këtij kursi është të paraqesë se çfarë është psikologjia, cilët janë sektorët kryesorë të saj dhe mundësitë e ndryshme të daljeve.
Shumë studentë regjistrohen për një licencë në psikologji duke pasur një ide të paqartë, të kufizuar, madje të gabuar se çfarë është psikologjia në universitet: çfarë përmbajtje mësohet? A është e vërtetë që ka matematikë? Cilat janë punët pas trajnimit? Ata ndonjëherë mund të befasohen kur zbulojnë, që në mësimet e para, se në të vërtetë nuk korrespondon me atë që kishin imagjinuar.

Prandaj, objektivi ynë kryesor është të paraqesim në terma të përgjithshëm se çfarë është psikologjia dhe profesioni i psikologut, si dhe dalje të tjera të mundshme. Prandaj ky kurs mund të shihet si një hyrje e përgjithshme në psikologji, një përmbledhje jo shteruese e objekteve, metodave dhe fushave të zbatimit. Qëllimi i tij është të përmirësojë shpërndarjen e informacionit tek publiku i gjerë, të ofrojë udhëzime më të mira për studentët në këtë fushë dhe në fund të arrijë sukses më të mirë.