Qëllimi i këtij kursi është të paraqesë se çfarë është psikologjia, cilët janë sektorët kryesorë të saj dhe mundësitë e ndryshme të daljeve.
Shumë studentë regjistrohen për një licencë në psikologji duke pasur një ide të paqartë, të kufizuar, madje të gabuar se çfarë është psikologjia në universitet: çfarë përmbajtje mësohet? A është e vërtetë që ka matematikë? Cilat janë punët pas trajnimit? Ata ndonjëherë mund të befasohen kur zbulojnë, që në mësimet e para, se në të vërtetë nuk korrespondon me atë që kishin imagjinuar.

Prandaj, objektivi ynë kryesor është të paraqesim në terma të përgjithshëm se çfarë është psikologjia dhe profesioni i psikologut, si dhe dalje të tjera të mundshme. Prandaj ky kurs mund të shihet si një hyrje e përgjithshme në psikologji, një përmbledhje jo shteruese e objekteve, metodave dhe fushave të zbatimit. Qëllimi i tij është të përmirësojë shpërndarjen e informacionit tek publiku i gjerë, të ofrojë udhëzime më të mira për studentët në këtë fushë dhe në fund të arrijë sukses më të mirë.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Hyrje në fizikën kuantike - pjesa 1