Për njerëzit më të largët nga punësimi, pengesat e lidhura me lëvizjen janë të përsëritura. Pothuajse 7 milion njerëz, ose rreth 20% e popullsisë në moshë pune, e kanë të vështirë të lëvizin nëpër Francë. 28% e njerëzve në integrim profesional heqin dorë nga puna ose trajnimi i tyre për arsye të lëvizshmërisë : ata nuk kanë qasje në mjetet e transportit, nuk kanë automjete ose nuk kanë leje drejtimi.

Në mënyrë që të lehtësojë lëvizjen e të gjithë francezëve, Brigitte Klinkert, Ministrja Delegate për Integrim në Ministrin e Punës, Punësimit dhe Integrimit njoftoi të martën 16 mars gjatë një takimi të përfshirjes bankare të Observatorit (OIB) 50% rritje e garancisë shtetërore për mikro-kredi personale për të financuar zgjidhjet e mobilitetit si pjesë e një projekti të integrimit të punës.

Kjo mbështetje shtetërore shtesë synon të jepni rreth 26 hua në 000, kundër 15 në vitin 000, për njerëzit e përjashtuar nga punësimi, me garancinë e Shtetit, për të financuar blerjen e një makine, një dy rrota, riparimin e automjetit të tij, patentë shoferin ose sigurimin e automjetit.

Banka e Francës, Bankat

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Studimi i Drejtësisë: Një hyrje