Print Friendly, PDF & Email

Ju keni vendosur intervista vjetore të vlerësimit, veçanërisht për të bërë një vlerësim të punës së kryer nga punonjësit tuaj, për të vendosur objektiva të rinj dhe për të kuptuar më mirë pritjet dhe vështirësitë e hasura nga punonjësit tuaj. Kjo mund të jetë gjithashtu një mundësi për t'i riformuluar ose përgëzuar, në varësi të rastit.

Për të marrë një rezultat më të mirë, ndani intervistën vjetore nga çështja e rritjes vjetore të pagës, edhe nëse nuk është e lehtë.

Pse të mos organizohen intervista individuale si hapi i parë, dhe pastaj të trajtohet çështja e rritjes së pagave në disa javë? Dialogu do të jetë më konstruktiv dhe punonjësit tuaj nuk do të kërkojnë të justifikohen për kritikat që u bëhen atyre ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Hetimi i shëndetit: si funksionon?