Territoret franceze jashtë shtetit sot duhet të përballen me disa sfida, që ndikojnë në aspektet ekologjike, ekonomike dhe sociale.

Ky kurs ofron një kuptim më të mirë të kësaj nevoje për zhvillim të qëndrueshëm në territoret franceze të huaja dhe synon të tregojë se njerëzit dhe aktorët janë tashmë të përfshirë në këto çështje, në të gjitha territoret jashtë shtetit.

Ky kurs përbëhet nga 3 pjesë:

Pjesa e parë ju shpjegon se cilat janë 1 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, universale, të pandashme, një busull e vërtetë e zhvillimit të qëndrueshëm në nivel ndërkombëtar.

Reduktimi i cenueshmërisë ndaj ndryshimeve globale, luftimi i varfërisë dhe përjashtimit, kontrolli i mbetjeve dhe ndotjes, përballimi i sfidës së neutralitetit të karbonit: pjesa e dytë paraqet sfidat kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm dhe tranzicionit që duhen përballuar për të gjitha territoret jashtë shtetit.

Së fundi, pjesa e tretë ju sjell dëshmi nga njerëz dhe aktorë të përkushtuar, nisma partneriteti të zhvilluara në të tre oqeanet.