Ndiqni Ayssé, Peter, Maria, Rajan, Tania, Haroun dhe Yuta të cilët do t'ju shoqërojnë në një përvojë për të zbuluar gjuhën dhe kulturën franceze! Ka 18 sekuenca në këtë kurs. Për çdo sekuencë, numëroni 4 orë mësim të pavarur rreth një teme të ndryshme: jeta e përditshme, kultura franceze, jeta qytetare ose procedurat administrative.

Me këtë kurs ju do të praktikoni :
•'degjo përmes videove dhe dokumenteve audio;
• të leksion me artikuj dhe dokumente administrative dhe jetën e përditshme;
•' shkrimi i tekstit me tema të ndryshme dhe qesharake;
• të gramatikore dhe leksik falë videove për të kuptuar dhe aktiviteteve ndërvepruese për t'ju trajnuar.
Ju mund të lundroni lirisht në kurs dhe të zgjidhni të punoni në sekuencat dhe aktivitetet që ju interesojnë më së pari.
Mësoni lehtësisht dhe me efikasitet në celularin, tabletin ose kompjuterin tuaj.