në këtë kurs falas në excel, do ta zbulojmë Këshilla 2 shume praktike:

Një këshillë për të mbushur shpejt qelizat boshe në një kolonë, Një këshillë për të caktuar imazhe në qelizat e Excel. Imazhet që do të mbeten të caktuara në qelizën e tyre gjatë operacioneve të renditjes dhe filtrimit.

Unë mbetem në dispozicion në sallë pritjeje për ndihmë të ndërsjellë për t'iu përgjigjur çdo pyetjeje që mund të keni në lidhje me këtë kurs.
të gjithë sigurohen skedarët e punës !

Tabela e përmbajtjes së këtij trajnimi në Excel (kohëzgjatja: 08m30s) Këshillë e parë: mbushni shpejt një kolonë me secilin term të parë 1:00:03 Këshillë e dytë: caktoni imazhe në qelizat Excel 31:00:04

Josselin Baldé ka publikuar 40 udhëzime mësimore dhe ka marrë një vlerësim mesatar prej 4,8 / 5 nga 8 mësime të shitura. Josselin Baldé është një trainer i certifikuar tuto.com. Shihni trajnime të tjera nga Josselin Baldé

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Bazat e analizës së biznesit