Pajisja Kalimet kolektive ou "Transco" synon të mbrojë punonjësit, puna e të cilëve është në rrezik, duke u ofruar atyre një rritje të aftësive nëpërmjet trajnimeve të certifikuara duke i përgatitur për profesione premtuese, duke siguruar shpërblimin e tyre gjatë këtij kursi me ruajtjen e kontratës së punës.

Zbatimi operacional është detajuar në një qarkore të Ministrisë së Punës të datës 11 janar 2021. Ai iu shpërnda shërbimeve shtetërore përkatëse si dhe aktorëve të punësimit në territore.

Identifikimi i profesioneve premtuese Në secilin territor do të hartohen lista për t'i dhënë prioritet financimit të rrugëve të punonjësve drejt këtyre profesioneve. Në nivel qarku, këto lista janë hartuar në tremujorin e fundit të vitit 2020. Ato mund të zbërthehen sipas zonave të punësimit dhe të plotësohen gjatë vitit 2021 në një nivel më të imët territorial.
Këto lista vërtetohen nga Crefop dhe më pas u komunikohen aktorëve dhe publikohen në faqet e Direccte dhe prefekturave.

Hetimi i dosjeve dhe mbështetja financiarePro Tranzicionet (ATPro) udhëzon dhe pranon kërkesën për mbështetje financiare të një rruge tranzicioni profesional si pjesë e a Transko, veçanërisht në lidhje me qëndrueshmërinë dhe rëndësinë e tij. Ajo