• Kuptoni dhe përdorni disa ligje klasike të fizikës
  • Modeloni një situatë fizike
  • Zhvilloni teknika të llogaritjes automatike
  • Kuptoni dhe zbatoni metodën e zgjidhjes së problemeve "të hapura".
  • Përdorni mjetin kompjuterik për të simuluar një eksperiment dhe për të zgjidhur ekuacionet fizike

Përshkrim

Ky modul është i katërti në një seri prej 5 modulesh. Kjo përgatitje në fizikë ju lejon të konsolidoni njohuritë tuaja dhe të përgatiteni për hyrjen në arsimin e lartë. Lëreni veten të udhëhiqeni nga videot që do t'ju çojnë nga të kuptuarit e nocionit të imazhit në optikën gjeometrike në përdorimin e konceptit të optikës valore për të kuptuar, për shembull, ngjyrat e vëzhguara në flluska sapuni. Kjo do të jetë një mundësi për ju që të rishikoni nocionet thelbësore të programit të fizikës së shkollës së mesme, të fitoni aftësi të reja, teorike dhe eksperimentale, dhe të zhvilloni teknika të dobishme matematikore në fizikë.