Ky MOOC i Matematikës është krijuar për t'ju mbështetur në kalimin nga shkolla e mesme në arsimin e lartë. E përbërë nga 5 module, kjo përgatitje në matematikë ju mundëson të konsolidoni njohuritë tuaja dhe t'ju përgatisni për hyrje në arsimin e lartë. Ky MOOC është gjithashtu një mundësi për të vlerësuar njohuritë tuaja në fund të shkollës së mesme dhe për të rishikuar nocionet matematikore të cilat do të jenë thelbësore për një integrim të mirë në arsimin e lartë. Së fundmi do të praktikoni zgjidhjen e problemeve, që do të jetë një aktivitet shumë i rëndësishëm në arsimin e lartë. Propozohen metoda të ndryshme vlerësimi: MCQ, ushtrime të shumta aplikimi për t'ju trajnuar dhe probleme për zgjidhje, të cilat do të vlerësohen nga pjesëmarrësit.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →