Kontratat e koncesionit, të cilat kanë qenë mjeti i preferuar në Francë për zhvillimin e infrastrukturave të mëdha, janë ende kontrata e zgjedhur e përdorur nga shteti ose autoritetet vendore për të modernizuar ose ndërtuar objekte të reja publike. Regjimi ligjor i zbatueshëm për këto kontrata ka evoluar në mënyrë të konsiderueshme, veçanërisht nën ndikimin e Komunitetit, për të kaluar nga një kontratë intuitu personae në një kategori të kontratave të prokurimit publik.

Ky MOOC i titulluar “Koncesione” synon të paraqesë në mënyrë didaktike rregullat kryesore të zbatueshme për këto kontrata.

Ky kurs merr parasysh reformën e dhjetorit 2018, e cila prezanton një “Kod të Rendit Publik” në ligjin francez. .

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Krijoni pyetësorin tuaj të parë të marketingut