Duke u takuar mbrëmë me partnerët socialë, Kryeministri, Jean Castex dhe Ministrja e Punës, Punësimit dhe Integrimit, Elisabeth Borne, u thanë atyre se niveli i mbështetjes për kontratat e praktikës nuk do të bjerë. jo në fillim të vitit shkollor 2021. Në këtë periudhë krize, Qeveria është e vendosur të bëjë gjithçka për të ruajtur dinamikën e mirë të të mësuarit.

Miratuar në 2018, ligji për lirinë për të zgjedhur të ardhmen profesionale të dikujt ka reformuar thellësisht sistemin e mësimit në Francë, duke lehtësuar kufizimet në krijimin e AQF-ve, duke transferuar fondet e tyre në degë profesionale dhe duke e bazuar atë në një mbështetje financiare për secilën kontratë praktikë. Si rezultat i kësaj reforme, profesioni arriti një nivel rekord në vitin 2019 dhe dinamika e vitit 2020 është në një nivel të krahasueshëm falë ndihmës së mobilizuar nga plani "1 i ri, 1 zgjidhje".

Kjo dinamikë ka ndikuar në rritjen e shpenzimeve për mbështetjen e kontratës, e cila, e kombinuar me rënien e burimeve për shkak të krizës shëndetësore - kontributi i bazuar në faturën e pagave - ka kontribuar në përkeqësimin e bilancit financiar. e Kompetencave të Francës.

Pas kesaj ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  A kam të drejtë të paguaj një punonjës nën moshën 18 vjeç nën pagën minimale?