Për 4 javë, ejani dhe stërvituni në sfidat e menaxhimit të rrezikut në ruajtjen e drithërave. Ju do të kuptoni rëndësinë e krijimit të një qasjeje për parandalimin e rrezikut dhe do të jeni në gjendje të identifikoni rreziqet kryesore që ndodhin në këtë mjedis specifik.

I krijuar nga lojtarë të ndryshëm në sektor: përfaqësues të sindikatave, përfaqësues të sigurimeve shoqërore bujqësore, punonjës të kompanive, mësues, ekspertë dhe trajnerë në fushën e menaxhimit të rrezikut, ky MOOC do t'ju lejojë të pasuroni njohuritë tuaja mbi temat e shëndetit dhe sigurisë në punë.