Përshkrim

Ky kurs është bërë për sipërmarrësit në internet që duan të krijojnë një gyp të suksesshëm të shitjeve me sistemin io.

Ky kurs është i përshtatshëm si për fillestarët ashtu edhe për sipërmarrësit e përdorur tashmë në këtë mjet.

Unë gjithashtu ju mësoj se si të tërheqni trafik në hinkat e shitjeve tuaja përmes rrjeteve sociale.