Në këtë tutorial të Excel 2010 do të shohim krijimin e planeve. Plani është një mjet i mirë që ju lejon të paraqisni të dhëna duke menaxhuar nivelet e ekranit. Funksioni për të ditur absolutisht.

Thierry Courtot publikoi 9 mësime mësimore dhe mori një vlerësim mesatar prej 4,6 / 5 nga 49 mësime të shkarkuara. Shihni të tjerët kurse trajnimi nga Thierry Courtot