Ky MOOC ka për qëllim këdo që është i interesuar të krijojë një mikro-ndërmarrje.

Do të bëjë të mundur kuptimin e kushteve për krijimin e mikrondërmarrjeve, të drejtat dhe detyrimet e mikrosipërmarrësve si dhe formalitetet që duhet të kryhen nga këta të fundit.

Format

Ky MOOC ka tre seanca dhe do të zhvillohet për tre javë.

Çdo seancë përbëhet nga:

– një video rreth 15 minuta e ilustruar me diagrame;

- një kuiz që lejon marrjen e një certifikate për ndjekje të suksesshme.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Bashkëpunoni me Microsoft 365