Planifikuar në neni L4131-3 të Kodit të Punës, e drejta e tërheqjes lejon një punonjës të largohet nga puna e tij ose të refuzojë të vendoset atje, pa marrëveshjen e punëdhënësit të tij. Për ta ushtruar atë, së pari duhet të ketë lajmëruar punëdhënësin e tij "Çdo situatë pune të cilën ai ka arsye të arsyeshme për të besuar se paraqet a rrezik i rëndë dhe i afërt për jetën e tij ose shëndetin e tij si dhe çdo defekt që ai vëren në sistemet e mbrojtjes ".

Punonjësi nuk ka pse të provojë se ekziston vërtet një rrezik, por ai duhet të ndihet i kërcënuar. Rreziku mund të jetë i menjëhershëm ose të ndodhë së shpejti. Punëdhënësi nuk mund të marrë asnjë sanksion ose zbritje të pagave kundër një punëtori i cili ka ushtruar në mënyrë legjitime të drejtën e tij të tërheqjes.

Një situatë që mund të vlerësohet rast pas rasti

"Vetëm një gjyqtar i gjykatës së punës është kompetent për të thënë nëse punonjësi është i ligjshëm apo jo për të ushtruar të drejtën e tij të tërheqjes", i shpjegoi Rekord familjar, përpara burgosjes së parë në pranverë, avokati Me Eric Rocheblave i specializuar në ligjin e punës. Kjo është një situatë që vlerësohet rast pas rasti. "Një