Peizazhi i globalizuar i informacionit po ndryshon, mjetet e përpunimit të informacionit po specializohen dhe organizojnë masën e informacionit në mënyrë të diferencuar. Mjedisi i informacionit përbëhet nga forma të reja ndërmjetësimi, një proces globalizimi, personalizimi dhe shkëmbimi i informacionit që evoluon sipas fushave të informacionit.

Prandaj, reflektimi kolektiv mbi mjedisin aktual të informacionit në agrobioshkenca bën të mundur përmirësimin e njohurive kontekstet për prodhimin, redaktimin dhe shpërndarjen e informacionit. Sepse të gjesh rrugën në mjedisin e informacionit do të thotë të dish të zgjedhësh sistemet më të përshtatshme të informacionit, monitorimin dhe mjetet kërkimore sipas llojit të informacionit të synuar.

Sfidat aktuale janë deshifrimi i informacionit, përpunimi i tij, organizimi i tij, gjë që bën të mundur vërtetimin e informacionit cilësor të nevojshëm për punën e tij. Zotërimi i mjeteve që e bëjnë atë të disponueshëm në fazat e monitorimit, kërkimit, mbledhjes dhe përzgjedhjes lehtëson më pas përvetësimin dhe shpërndarjen e informacionit të përzgjedhur.

 

Ky MOOC synon të ju mbështesin për të kuptuar mjedisin e informacionit të agrobioshkencave për t'u bërë më efikas në studimet tuaja, përgatitjet e kursit dhe praktikat tuaja profesionale.