Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • Kuptoni lidhjen midis praktikës dhe teorisë, logjikës ligjore dhe fushëveprimit të saj, dhe rreziqeve civile dhe penale që lidhen me të.

Përshkrim

Ky Mooc paraqet jetën e kontratave të punës, nga lindja e tyre deri në përfundimin e tyre. Ky kurs bazohet në praktikën dhe menaxhimin e përditshëm të kontratave të punës në një kompani, dhe trajton të gjitha çështjet ligjore që mund të hasim sot për këtë temë. Kështu, çdo sekuencë e kursit fillon me një rast praktik dhe pasohet nga analiza e mekanizmave juridikë specifikë për këto situata, në mënyrë që të gjithë të kuptojnë lidhjen midis praktikës dhe teorisë, logjikës juridike dhe fushëveprimit të saj, si dhe të lidhura. rreziqet civile dhe penale. Ky kurs integron dispozitat e urdhëresave të Macron të shtatorit 2017 dhe ligjit të punës të gushtit 2016.