Me kufizimet, masat shëndetësore të vendosura, punonjësit kanë grumbulluar kupona ushqimi, duke mos qenë në gjendje t'i përdorin ato.

Në mënyrë që të mbështesë restorantët dhe të inkurajojë francezët të konsumojnë në restorante, që prej 12 qershorit 2020, qeveria ka zbutur rregullat për përdorimin e kuponëve. Këto marrëveshje do të mbaronin më 31 dhjetor 2020.

Por, në një njoftim për shtyp të datës 4 dhjetor 2020, Ministria e Ekonomisë, Financave dhe Rimëkëmbjes njoftoi se masat për të lehtësuar kushtet e përdorimit të kuponit të vaktit do të zgjateshin deri në 1 Shtator, 2021 përfshirë.

Një dekret, i botuar më 3 shkurt 2021, konfirmon komunikimin ministror. Por kujdes, masat lehtësuese zbatohen deri më 31 gusht 2021.

Kuponi i restorantit: Vlefshmëria e kuponëve të vitit 2020 të zgjatur (neni 1)

Në parim, kuponët e vakteve mund të përdoren vetëm si pagesë për një vakt në një restorant ose shitës fruta-perimesh gjatë vitit kalendarik të cilit i referohen dhe për një periudhë dymujore nga 1 janari i vitit pasardhës (Kodi i Punës, neni. R. 3262-5).

Me fjalë të tjera, kuponët e vaktit të vitit 2020 nuk mund të përdoren më pas 1 marsit 2021. Por