Vështrimi flet

Shumë studime kanë treguar se vështrimi ka një ndikim të rëndësishëm në kuptimin e mesazheve tuaja dhe të bashkëpunëtorëve tuaj. Në librin e tij mbi paragjykimet njohëse, Daniel Kahneman tregon një përvojë në një kompani ku të gjithë ishin mësuar të depozitonin lirisht një shumë në dhomën e pushimit në mënyrë që të financonin furnizimin me kafe. Nën pretekstin e dekorimit, një foto u vendos pranë kutisë ku depozitoheshin shumat, dhe ndryshohej çdo ditë. Mes fotove, njëra që përfaqësonte një fytyrë që shikonte drejtpërdrejt në personin që paguan një shumë u shfaq disa herë. Vëzhgim: sa herë që kjo foto ishte në vend, shumat e paguara ishin më të larta se mesatarja për ditët e tjera!

Kini kujdes të shikoni kolegët tuaj kur bashkëveproni me ta, ose të takoni sytë e tyre kur kaloni pranë tyre. Mos e lini veten të zhytur në mendimet tuaja, nga letrat tuaja dhe nga ekrani i kompjuterit.

Gjestet flasin

Gjestet shoqërojnë shkëmbimet tuaja verbale duke dhënë kuptime të rëndësishme shtesë. Padurimi, për shembull:

punonjësi juaj që kalon nga një këmbë në tjetrën, shikon orën ose celularin, psherëtin