Më 9 dhjetor 2021, botuesi Apache raportoi një defekt sigurie në komponentin e softuerit të regjistrimit Log4J, i përdorur gjerësisht nga shumë aplikacione që përdorin gjuhën Java.

Kjo e metë, e quajtur "Log4Shell", është gjerësisht e pranishme në shumë sisteme informacioni. Ka të ngjarë që në rastet më të pafavorshme të lejohet një sulmues të marrë kontrollin në distancë të aplikacionit të synuar, apo edhe të të gjithë sistemit të informacionit ku ai është i pranishëm.