Të gjithë bëjnë ekonominë: konsumojnë, madje prodhojnë, mbledhin të ardhura (paga, ndihma, dividentë etj.), i shpenzojnë ato, ndoshta investojnë një pjesë të saj - një përzierje e akteve të përditshme pothuajse automatike dhe vendimeve jo domosdoshmërisht të lehta për t'u marrë. Të gjithë flasin për ekonominë: në radio, në internet, në lajmet televizive, në kafenenë komerciale (reale ose virtuale), me familjen, në kioskën lokale - komente, analiza ... nuk është gjithmonë e lehtë të bëj pjesën e gjërave.

Nga ana tjetër, jo të gjithë vendosin të merren me studimet e ekonomisë. Dhe ju, ju mendoni për këtë. Por a e dini se çfarë të prisni? A keni ndonjë ide për lëndët që do të duhet të studioni? Kurset e ndryshme që do t'ju ofrohen? Karriera që do të bëhen të mundshme në fund të kursit tuaj universitar në ekonomi? Për të informuar vendimin tuaj, ky MOOC përpiqet t'u përgjigjet këtyre pyetjeve.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Aktiviteti i pjesshëm: lista e sektorëve që përfitojnë nga modulimi i normës