Print Friendly, PDF & Email

Deri në 6 ditë pushime të paguara dhe 10 ditë RTT të imponuara

Neni 1 shtrin dhe përshtat masat e marra në marsin e kaluar në lidhje me pushimet me pagesë dhe ditët e pushimit. Deri më 30 qershor 2021, një punëdhënës mund të vendosë ose të zhvendosë deri në 6 ditë pushim me pagesë, në varësi të lidhjes së një kompanie ose marrëveshjeje dege. Dhe kjo, duke respektuar një periudhë njoftimi të paktën një ditë të qartë, në vend të një muaji ose periudhës së parashikuar nga një marrëveshje kolektive në kohë normale.

Në të njëjtën mënyrë, një punëdhënës mund, me vendim të njëanshëm këtë herë, të vendosë ose modifikojë nën një njoftim të qartë të ditës datat e RTT-ve, ditët e fituara në paketën ditore ose ditët e depozituara në llogarinë e kursimit të kohës (CET) në kufiri 10 ditor ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Themelet e menaxhimit të projektit: Skuadrat